Ewa Łubiarz

Wyszedł z domu

Tadeusz Różewicz

2011

Wyszedł z domu
Wyszedł z domu
Wyszedł z domu