Ewa Maria Pomorska

Mąż spowiednikiem

Giovanni Boccaccio

2013