Aleksandra Bąk

Wspaniałomyślność miłośnika

Giovanni Boccaccio

2013