Wojciech Pawliński

Pielgrzym

Giovanni Boccaccio

2013