Angelika Salska

Dzień w którym zginęła Lady Day

Frank O'Hara

2014