Joanna Fidler-Wieruszewska

Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939

Joanna Fidler-Wieruszewska

2015

Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939
Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939
Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939
Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939
Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939
Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939
Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939
Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939
Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939
Dziwne miasto - Sztuka i rozrywka w wielonarodowej Łodzi w latach 1821-1939