Paulina Derecka

Zły

Leopold Tyrmand

2015

Zły
Zły
Zły
Zły
Zły
Zły