Zosia Frankowska

Czapka Witka

Grzegorz Dobiecki

2015