Filip Jędrzejewski

Krawiec

Sławomir Mrożek

2019