Katarzyna Muranty

Uśmiech u stóp drabiny

Henry Miller

2010

Uśmiech u stóp drabiny
Uśmiech u stóp drabiny