Rita Kaczmarska

Sick kitty

Stanisław Jachowicz

2014