Olga Łebkowska

Matka odchodzi

Tadeusz Różewicz

2007

Matka odchodzi
Matka odchodzi
Matka odchodzi
Matka odchodzi
Matka odchodzi