Daniel Mizieliński

Piety

Stanisław Grochowiak

2006

Piety
Piety
Piety